Analyse & Forandring hjælper med at skabe løsninger på komplekse sociale problemer.

Analyse & Forandring

Analyse & forandring hjælper medarbejdere, ledere, organisationer og offentlige institutioner med at skabe løsninger på komplekse sociale problemer.

Seneste indlæg

15 Best Blogs To Follow About Web Design

Qui culpa est dignissimos sequi nobis quia veritatis sit. Et maxime provident facilis quo ducimus ratione vitae deleniti quis. Eos et ullam eos quasi. Aliquam maxime quisquam voluptas facilis sit. Sequi alias sed optio. Eligendi totam eligendi.

Læs mere

5 Web Design Blogs You Should Be Reading

Aut architecto et asperiores aut cum earum sed et velit. Voluptatem dicta aut vel vel distinctio consequuntur ipsum. Ab eos culpa quod voluptatum provident. Maiores iure autem. Modi dolorum aspernatur voluptatem. Temporibus quia sed aliquam ducimus quia facere quia. Amet quod voluptatem quo

Læs mere

Samarbejdspartnere

Fordi vilde problemer kræver vilde løsninger

Analyse & forandring hjælper medarbejdere, ledere, organisationer og offentlige institutioner med at skabe løsninger på komplekse sociale problemer. For at bryde med ulighed og marginalisering, højne den sociale mobilitet og skabe lige livschancer for alle. Den stigende samfundsmæssige kompleksitet kræver nye velfærdsløsninger og udvikling af faglighed. Analyse & forandring er med i denne udvikling.

Ydelser

Kortlægning, analyse og rådgivning

Vi gennemfører lokale kortlægninger, analyser og udarbejder rapporter der bidrager med lokal og specifik viden. Vi angiver altid nye handle- og reaktionsmuligheder som del af dette arbejde. Og vi rådgiver i konkrete handlinger og tiltag.

Oplæg, Seminarer og kompetenceudviklingsforløb

Analyse & Forandring har omfattende erfaring med at udvikle nye løsninger på komplekse sociale problemer. Blandt andet har vi udviklet tilgangen Reaktionspædagogik som er en tilgang der muliggør at arbejde med, hyper komplekse sociale problemstillinger helt konkret.

Facilitering og udvikling af deltagelsesmetoder

Analyse & Forandring er specialister i at udvikle og facilitere deltagerbaserede udviklingsforløb og/eller workshops. Dels for medarbejdergrupper, dels er vi specialiserede i at skabe deltagelsesmuligheder for målgrupper der almindeligvis betragtes som nogle der er ’ude af stand til at bidrage’.
Tidligere arbejde

Projekter

Her er et overblik over nogle af de mange projekter, vi har arbejdet på i de senere år.

Organisation
NEXT og foreningen Lærlinge for bæredygtighed
Projekt
Lærlinge for bæredygtighed
Type
Facilitering af debatter og Workshops
Dato
2023

For NEXT og foreningen: Lærlinge for bæredygtighed faciliterer Analyse & forandring debatter og workshops på Folkemødet, Ungdommens folkemøde og Roskilde Festival.

Organisation
KAB
Projekt
Undersøgelse af pædagogers oplevede barrierer i arbejdet med ’gadeorienterede unge’.
Type
Rapport
Dato
2023

Analyse & forandring foretager en kortlægning af pædagogers oplevede barrierer i arbejdet med stærkt marginaliserede unge for KAB. Kortlægningen foretages på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med deltagelse af pædagoger/frontpersonale der arbejder med stærkt marginaliserede unge. På baggrund af fokusgrupperne udarbejdes en analytisk kortlægning af det pædagogiske personales oplevede barrierer i det pædagogiske arbejde med gadeorienterede unge. Kortlægning og analyserne afrapporteres sammen med konkrete handleanvisninger i og med arbejdet med marginaliserede og gadeorienterede unge.

Rapporten udkommer efterår 2023

Projektet er støttet af Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger

Organisation
Københavns Politi, SOF og BUF, KAB.
Projekt
Udvikling håndbog til professionelle der arbejder med unge på gadeplan
Type
Formidling
Dato
2023

Håndbogen har til formål at opbygge og videregive viden og anbefalinger til professionelle, der arbejder med unge på gadeplan, så de i højere grad har forståelse for de særlige livssituationer og omstændigheder, som karakteriserer stærkt marginaliserede unges liv. Hensigten er at kvalificere det velfærdsarbejde, som foregår med og rundt om disse unge, så det i endnu højere grad bliver i stand til at forebygge social marginalisering, kriminalitet, arbejdsløshed mv.

Håndbogen udvikles i et samarbejde mellem, Københavns Politi, SOF og BUF, KAB.

Analyse & forandring har bidraget til facilitering af workshops for unge og professionelles dialoger om håndbogen og udarbejdelse af selve håndbogen.

Håndbogen udkommer sommer 2023

Organisation
KAB, Københavns Professionshøjskole og Københavns Kommune
Projekt
Demokrati fra gaden: Sammen opbygger vi børn og unges velfærd i, mellem og udenfor husene
Type
Udvikling og forskning
Dato
2023

Demokrati fra gaden er et ambitiøst og forpligtende samarbejde mellem KAB, Københavns Professionshøjskole, Københavns Kommune og Analyse & forandring. Projektet har til formål at engagere stærkt marginaliserede børn og unge, velfærdsprofessionelle og det politiske felt i at udvikle nye typer af velfærdsløsninger der kan håndtere komplekse sociale problemer. I en erkendelse af at de nuværende aktiviteter, tilbud og løsninger, ikke matcher de komplekse problemer, som disse børn og unge rammes af. Projektet udvikler og afprøver eksperimenter i tre indsatsområder i Københavns kommunes udsatte by- og boligområder.

Målsætningerfor projektet er blandt andet:

·     Skabeløsninger på komplekse samfundsmæssige problemstillinger, som den nuværendevelfærdsstruktur har svært ved at genkende og handle på.

·     Kapacitetsopbyggesi institutioner og blandt medarbejdere, så de bliver i stand til atidentificere og handle på komplekse sociale problemstillinger.

 

Projektet måles på følgendeindikatorer:

 

·     Mindreungdomskriminalitet i indsatsboligområderne og øget livskvalitet, livschancerog samfundsmæssig deltagelse hos de unge

·     Mereforældresamarbejde i indsatsboligområderne, forældre der oplever at de selv harmyndighed over og ’hånd i hanke’ med deres børns liv

·     Mindreutryghed i indsatsboligområderne for beboerne generelt

Organisation
Amagerplanen og KAB
Projekt
Kulturcenteret Sundholm - Socialt og kulturelt tilbud for unge 18+
Type
Analyse og eksekvering
Dato
2023

Kulturcenteret Sundholm er et omfattende eksperiment, der indeholder både et socialt og et kulturelt tilbud for unge mænd over 18 der ellers benytter meget tid på gaden. Eksperimentet foregår i et samarbejde mellem Amagerplanen og KAB. Analyse & forandring er med i hele processen, har foretaget baggrundsanalyser, kortlægninger og deltager i den udøvende del med at holde Kulturcenteret åbent to dage om ugen.

Kontakt

Skal vi tage en snak? 

Analyse & Forandring løser opgaver indenfor analyse og rådgivning, kapacitetsopbygning, oplæg, faciliterering og mere indenfor det sociale og pædagogiske område.